Een uitdeelfolder over wat aardwarmte is en toelichting per fase bij aardwarmtewinning.

Een uitdeelfolder over wat seismisch onderzoek is en welke methodes er zijn om seismisch onderzoek te doen.

In opdracht van EBN en Gasunie hebben de onderzoeksbureaus IF Technology, CE Delft en Berenschot een studie uitgevoerd onder de titel ‘Opschaling aardwarmte in warmtenetten’. Uit deze studie blijkt dat er tot zeven keer meer aardwarmte beschikbaar kan worden gemaakt als bij de ontwikkeling van aardwarmteprojecten een ‘play-based portfoliobenadering’ wordt toegepast. Dit kan omdat deze aanpak de kosten en risico’s van aardwarmteprojecten sterk vermindert.

Download hier de presentatie gepresenteerd door Marloes Jongerius (EBN) tijdens het seminar ‘Dutch Exploration Day 2018’.

In opdracht van het Ministerie van EZK hebben EBN en TNO een verkennende studie uitgevoerd naar vormen van ondergrondse opslag die een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie. De studie kan gebruikt worden voor de energietransitie en bij de invulling van de Regionale Energie Strategieën die voortkomen uit het Klimaatakkoord.

Met de toename van duurzame (CO2-vrije) en meer variërende energiebronnen zoals zon en wind, komen ook nieuwe vormen van opslag in beeld. Het rapport beschrijft de potentie van de verschillende ondergrondse opslagvormen zoals lege gasvelden, aquifers en zoutcavernes. Verder komt de potentiele opslagbehoefte van verschillende energievormen aan bod. Dit betreft (groen) gas, waterstof, warmte en ook het bijproduct CO2.

 

Download hier de presentatie gepresenteerd door Hans Doornenbal (TNO) tijdens het seminar ‘Dutch Exploration Day 2018’.

Download hier de presentatie gepresenteerd door Harald de Haan (Neptune Energy) tijdens het seminar ‘Dutch Exploration Day 2018’.

Download hier de presentatie gepresenteerd door Jeroen Smit (Utrecht Universiteit) tijdens het seminar ‘Dutch Exploration Day 2018’.

Download hier de presentatie gepresenteerd door Jan Willem van Hoogstraten (EBN) en Eric van Ewijk (EBN) tijdens het seminar ‘Dutch Exploration Day 2018’.

Download hier de presentatie gepresenteerd door Bernard Besly (Keele University/ Besly Earth Science Ltd) tijdens het seminar ‘Dutch Exploration Day 2018’.