Bekijk hier het jaarverslag 2018: ‘energietransitie in de praktijk’. Financieel was 2018 voor EBN een goed jaar. De omzet viel door een daling van de afzet lager uit dan in 2017 (EUR 2,7 miljard ten opzichte van EUR 3,0 miljard), maar het nettoresultaat steeg significant: van EUR 556 miljoen naar EUR 764 miljoen. De totale afdracht aan de Nederlandse Staat, inclusief heffingen, bedroeg EUR 1,0 miljard (2017: 1,5 miljard).

Het is voor het derde jaar dat EBN de infographic uitbrengt. Het geeft in een oogopslag inzage in het Nederlandse energiesysteem en geeft antwoord op vragen als ‘Hoe zit het met de energiewinning en het energieverbruik?’, ‘Welke bijdrage wordt door de verschillende sectoren geleverd?’ en ‘Hoe is de verhouding tussen gas- en elektriciteitsverbruik?’.

De informatie geeft reden voor een goed gesprek en dat is precies wat wij willen.

Een uitdeelfolder over wat aardwarmte is en toelichting per fase bij aardwarmtewinning.

Een uitdeelfolder over wat seismisch onderzoek is en welke methodes er zijn om seismisch onderzoek te doen.

In opdracht van EBN en Gasunie hebben de onderzoeksbureaus IF Technology, CE Delft en Berenschot een studie uitgevoerd onder de titel ‘Opschaling aardwarmte in warmtenetten’. Uit deze studie blijkt dat er tot zeven keer meer aardwarmte beschikbaar kan worden gemaakt als bij de ontwikkeling van aardwarmteprojecten een ‘play-based portfoliobenadering’ wordt toegepast. Dit kan omdat deze aanpak de kosten en risico’s van aardwarmteprojecten sterk vermindert.

Download hier de presentatie gepresenteerd door Marloes Jongerius (EBN) tijdens het seminar ‘Dutch Exploration Day 2018’.

In opdracht van het Ministerie van EZK hebben EBN en TNO een verkennende studie uitgevoerd naar vormen van ondergrondse opslag die een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie. De studie kan gebruikt worden voor de energietransitie en bij de invulling van de Regionale Energie Strategieën die voortkomen uit het Klimaatakkoord.

Met de toename van duurzame (CO2-vrije) en meer variërende energiebronnen zoals zon en wind, komen ook nieuwe vormen van opslag in beeld. Het rapport beschrijft de potentie van de verschillende ondergrondse opslagvormen zoals lege gasvelden, aquifers en zoutcavernes. Verder komt de potentiele opslagbehoefte van verschillende energievormen aan bod. Dit betreft (groen) gas, waterstof, warmte en ook het bijproduct CO2.

 

Download hier de presentatie gepresenteerd door Hans Doornenbal (TNO) tijdens het seminar ‘Dutch Exploration Day 2018’.

Download hier de presentatie gepresenteerd door Harald de Haan (Neptune Energy) tijdens het seminar ‘Dutch Exploration Day 2018’.

Download hier de presentatie gepresenteerd door Jeroen Smit (Utrecht Universiteit) tijdens het seminar ‘Dutch Exploration Day 2018’.