Ondergrondse Opslag in Nederland: Technische Verkenning (2018)

In opdracht van het Ministerie van EZK hebben EBN en TNO een verkennende studie uitgevoerd naar vormen van ondergrondse opslag die een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie. De studie kan gebruikt worden voor de energietransitie en bij de invulling van de Regionale Energie Strategieën die voortkomen uit het Klimaatakkoord.

Met de toename van duurzame (CO2-vrije) en meer variërende energiebronnen zoals zon en wind, komen ook nieuwe vormen van opslag in beeld. Het rapport beschrijft de potentie van de verschillende ondergrondse opslagvormen zoals lege gasvelden, aquifers en zoutcavernes. Verder komt de potentiele opslagbehoefte van verschillende energievormen aan bod. Dit betreft (groen) gas, waterstof, warmte en ook het bijproduct CO2.