Shapefile SCAN-gebieden

In bijgevoegde shapefile vindt u de geografische indeling van de gebieden waar het SCAN-programma actief is; gebieden A t/m I. De Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) is gestart in 2019 en is een meerjarenprogramma.

U kunt deze geografische indeling van het SCAN-programma gebruiken in het GIS-systeem om aan te geven waar in Nederland onderzoek plaatsvindt om de potentie van aardwarmte nauwkeuriger te kunnen inschatten.

In de omlijnde gebieden A t/m I zijn nog weinig gegevens bekend over de ondergrond. Het doel van het SCAN-programma is om de kennis over de ondergrond te vergroten om zo antwoord te kunnen geven op de vraag óf en zo ja, waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. De komende jaren vindt nationaal onderzoek plaats om nauwkeuriger te kunnen inschatten waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. Met deze kennis kan het potentieel van aardwarmte in Nederland op regionaal niveau nauwkeuriger worden ingeschat en de eventuele ontwikkeling van aardwarmteprojecten worden versneld.