Verkiezingskaart Klimaat en Energie

De meeste politieke partijen in Nederland zijn voorstander van steviger Europees beleid voor het realiseren van klimaatdoelen, zoals het aanscherpen van het Europese CO2-beprijzing en het invoeren van een Europese CO2-grensheffing. Het verder aanscherpen van de CO2-reductie in lijn met de hogere ambities van de EU vindt eveneens weerklank bij de meeste van de grote partijen. Dit laat de zogeheten Verkiezingskaart zien waarop de energie- en klimaatinzet van de politieke partijen tegen elkaar is afgezet. De kaart is een initiatief van De Argumentenfabriek en Energie Beheer Nederland (EBN).